Wij helpen je door de rekentoets!

Metriek stelsel

Het metriek stelsel gebruikt de meter als rekeneenheid voor lengte, oppervlakte en inhoud, in tegenstelling tot het oudere systeem, dat met duimen, ellen en voeten werkte. Afstand, oppervlakte en inhoud hebben nu dezelfde basiseenheid, waardoor omrekenen veel eenvoudiger wordt.

Op 21 augustus 1816 werd het metrieke stelsel bij wet in Nederland ingevoerd. Naast de verandering van maten en gewichten werd ook de gulden onder handen genomen: deze werd onderverdeeld in 100 centen. Eigenlijk was de invoering van het stelsel een herinvoering. De oorsprong van het stelsel lag in het Frankrijk van de revolutie, maar Napoleon had het weer afgeschaft omdat het gepaard ging met veranderingen van de kalender, die vooral in sommige (vooral christelijke) kringen weinig populair waren. Koning Willem I zag echter vooral het economische voordeel in van betere, uniforme maten en gewichten en trok zich van de revolutionaire oorsprong ervan niets aan. In de twee eeuwen die er op volgden zijn vrijwel alle landen van de wereld hem allengs in deze redenering gevolgd.

Metriek stelsel lengtematen
Bij lengtematen spreken over een lijn. De lengte van een lijn kan in verschillende eenheden worden uitgedrukt.Je kunt bijvoorbeeld de lengte van een zwembad uitdrukken in meters maar ook een centimeters.

Het is belangrijk dat je de ene eenheid om kunt zetten in de andere want anders kun je geen berekeningen uitvoeren. Het is zelfs zo dat wanneer je een som gaat maken je eerst alle maten omzet in een eenheid ( Welke doet er niet toe).

km1 - hm1 - dam1 - m1 - dm1 - cm1 - mm1

De 1 boven de afkorting betekent dat we stappen van 10 gaan maken bij lengtematen.

Stel je hebt 1.000 meter.

Waar kun je dat nu in omzetten?
1000 meter = 10.000 dm ( 10 x 1000)
1000 meter = 100.000 cm ( 10 x 10 x 1000)
1000 meter = 1.000.000 mm ( 10 x 10 x 10 x 1.000)
1000 meter = 100 dam (1000/10)
1000 meter = 10 hm ( 1000/ 10 x 10)
1000 liter = 1 kl ( 1000/ 10 x 10 x10)

Zoals je ziet vermenigvuldig je met 10 als je naar rechts gaat en deel je door 10 als je naar links gaat.

Metriek stelsel vlaktematen
Bij vlaktematen spreken we over een oppervlakte, de lengte, de breedte. De oppervlakte kan in verschillende eenheden worden uitgedrukt. Je kunt bijvoorbeeld de oppervlakte van een zwembad uitdrukken in vierkante meters maar ook in vierkante centimeters.

Het is belangrijk dat je de ene eenheid om kunt zetten in de andere want anders kun je geen berekeningen uitvoeren. Het is zelfs zo dat wanneer je een som gaat maken je eerst alle maten omzet in een eenheid ( Welke doet er niet toe).

km2 - hm2 - dam2 - m2 - dm2 - cm2 - mm2
           ha
      are       ca


De 2 boven de afkorting betekent dat we stappen van 100 gaan maken bij vlaktematen.

Stel je hebt 1.000 vierkante decimeter.

Waar kun je dat nu in omzetten?

1000 dm2 = 100.000 cm2 ( 100 x 1000)
1000 dm2 = 10.000.000 mm2 ( 100 x 100 x 1000)
1000 dm2 = 10 m2 (1000/100)
1000 dm2 = 0,1 dam2 ( 1000/ 100 x 100)
1000 dm2 = 0,001 hm2 ( 1000/ 100 x 100 x100)
1000 dm2 = 0,00001 km2 ( 1000/ 100 x 100 x 100 x 100)

Zoals je ziet vermenigvuldig je met 100 als je naar rechts gaat en deel je door 100 als je naar links gaat.

Metriek stelsel inhoudsmaten
Bij inhoudsmaten spreken over een inhoud, de lengte * de breedte * de hoogte. De inhoud kan in verschillende eenheden worden uitgedrukt. Je kunt bijvoorbeeld de inhoud van een zwembad uitdrukken in kubieke meters maar ook in kubieke centimeters.

Het is belangrijk dat je de ene eenheid om kunt zetten in de andere want anders kun je geen berekeningen uitvoeren. Het is zelfs zo dat wanneer je een som gaat maken je eerst alle maten omzet in een eenheid ( Welke doet er niet toe).

km3 - hm3 - dam3 - m3 - dm3 - cm3 - mm3
                                   kl      liter
    ml

De 3 boven de afkorting betekent dat we stappen van 1.000 gaan maken bij inhoudsmaten.

Stel je hebt 1.000 kubieke decimeter.

Waar kun je dat nu in omzetten?

1000 dm3 = 1.000.000 cm3 ( 1.000 x 1.000)
1000 dm3 = 1.000.000.000 mm3 ( 1.000 x 1.000 x 1.000)
1000 dm3 = 1 m3 (1.000/1.000)
1000 dm3 = 0,001 dam3 ( 1.000/ 1.000 x 1.000)
1000 dm3 = 0,000001 hm3 ( 1.000/ 1.000* 1.000 x 1.000)
1000 dm3 = 0,000000001 km3 ( 1.000/ 1.000 x 1.000 x 1.000 x 1.000)

Zoals je ziet vermenigvuldig je met 1.000 als je naar rechts gaat en deel je door 1.000 als je naar links gaat.

Metriek stelsel massa
Bij massa spreken over gewichten. De massa van een voorwerp kan in verschillende eenheden worden uitgedrukt. Je kunt bijvoorbeeld de massa van een witte kool uitdrukken in kilogrammen maar ook een centigrammen.

Het is belangrijk dat je de ene eenheid om kunt zetten in de andere want anders kun je geen berekeningen uitvoeren. Het is zelfs zo dat wanneer je een som gaat maken je eerst alle maten omzet in een eenheid ( Welke doet er niet toe).

kg1 - hg1 - dag1 - g1 - dg1 - cg1 - mg1

De 1 boven de afkorting betekent dat we stappen van 10 gaan maken bij lengtematen.

Stel je hebt 1.000 gram.

Waar kun je dat nu in omzetten?

1000 gram = 10.000 dg ( 10 x 1000)
1000 gram = 100.000 cg ( 10 x 10 x 1000)
1000 gram = 1.000.000 mg ( 10 x 10 x 10 x 1.000)
1000 gram = 100 dag (1000/10)
1000 gram = 10 hg ( 1000/ 10 x 10)
1000 liter = 1 kg ( 1000/ 10 x 10 x 10)

Zoals je ziet vermenigvuldig je met 10 als je naar rechts gaat en deel je door 10 als je naar links gaat.


  terug naar domeinen

Create a Free Website